УВАГА!!!

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РОЗРАХУНКОМ ВАРТОСТІ

Мінімальна кількість сторінок у статті 7 та анатації

Вартість 1 сторінки А4 (50 грн.)

Оплата на р/р ХОТВ АБУ 26008000073779 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 м. Київ, ОКПО 23327689.

Зареєстровано 22.04.97 р. серія ХК № 457 Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано  23.11.2010 р. серія КВ №17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р.

Яндекс.Метрика

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»

 Шановні колеги!

Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів Вашого вищого навчального закладу прийняти участь у

І Міжнародній науково-практичнійконференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»

конференція відбудеться:6-7 квітня 2017 року

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 • Секція 1. Гуманізація архітектурного середовища в контексті европейської інтеграції;
 • Секція 2. Інноваційний підхід у формуванні сучасної архітектури та дизайну;
 • Секція 3. Архітектурні конструкції та бетони;
 • Секція 4. Новітні будівельні матеріали та сучасні технології в архітектурі та дизайні;
 • Секція 5. Ергономіка, урбанистічні та технічні системи в архітектурі.
6 квітня
9.00-10.00 Реєстрація учасників конференції
10.00-10.10 Відкриття конференції (зала
засідань Вченої ради, ауд. 204, ХНУБА)
10.10–11.30 Пленарне засідання
11.30-12.00 Кофе-брейк
12.00–13.30 Пленарне засідання
14.00-16.00 Круглий стіл.
7 квітня
10.00–14.00 Засідання секцій
14.00–15.00 Виголошення підсумків
конференції
Голова оргкомітету:

Гончаренко Дмитро Федорович – д.т.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ХНУБА;

Співголови оргкомітету:

Мироненко Віктор Павлович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Скороходова Аліна Валеріївна – канд. арх., доц. ХНУБА, Україна;
Сопов Віктор Петрович - д.т.н., проф. ХНУБА, Україна.

Члени оргкомітету:


Буряк Олександр Петрович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Гончар Олена Валентинівна - д-р пед. наук, проф. ХДАДМ, Україна;
Гук Валерій Іванович – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Ізбаш Михайло Юрійович – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Костюк Тетяна Олександрівна - д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Кравець Володимир Йосипович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Милецька Мальгожата - д-р арх., проф. Університету природничих наук м. Люблін, Польща;
Морозова Олена Борисівна - д-р арх., проф. Білоруського національного технічного університету, м. Мінськ, Білорусь;
Солобай Петро Андрійович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Ушеров-Маршак Олександр Володимирович - д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Фішер Ханс-Бертрам - д-р інж. Бау-Хаус університету, м. Веймар, Німеччина;
Фоменко Оксана Олексіївна – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Чак Марек - д.т.н., проф. Вармінсько-Мазурського університету м. Ольштин, Польща;
Черкасова Катерина Тимофіївна - д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Черкес Богдан Степанович - д-р арх., проф. НУ «Львівська політехніка», Україна;
Шило Олександр Всеволодович – д. мист., проф. ХНУБА, Україна.
Для участі в конференції та опублікування доповіді необхідно на електронну адресу оргкомітету конференції tsmi@ukr.net надіслати до 20 березня 2017 року.
 • заявку на участь у конференції (згідно поданої форми);
 • доповідь в електронному вигляді;
 • копію квитанції/платіжного доручення про сплату організаційного внеску.
Матеріали, надіслані після 20 березня 2017 року. розглядатись оргкомітетом не будуть, оргвнесок не повертається.
 • максимальний обсяг – 7 сторинок А4;
 • MS Word Times New Roman;
 • поля – всі поля 20 мм;
 • міжрядковий інтервал – одинарний.
Правила оформлення доповіді:
 • перший рядок - науковий ступінь, вчене звання, прізвище автора та ініціали (Times New Roman 14 жирно);
 • наступний рядок – повна назва організації (Times New Roman 12 курсив);
 • через один рядок – заголовок великими буквами (Times New Roman 14 жирно);
 • через один рядок – текст: проблема, актуальність, новизна, основний розділ, результати досліджень, висновки;
 • перелік посилань (Times New Roman 14);
 • назва файлу – це номер секції та прізвище автора (наприклад, 2-Bondarenko.doc)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК СКЛАДАЄ 300 грн.
В оплату входить публікація колективної монографії, сертифікат учасника і один екземпляр книги. При зростанні обсягу сторінок оргвнесок розраховується виходячи з оплати у розмірі 30 грн. за кожну додаткову сторінку.

 

Новини