УВАГА!!!

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РОЗРАХУНКОМ ВАРТОСТІ

Мінімальна кількість сторінок у статті 7 з анотаціями

Вартість 1 сторінки А4 (50 грн.)

Доплата 100 грн. на 1 статтю за індекс DOI

Оплата на р/р ХОТВ АБУ 26008000073779 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 м. Київ, ОКПО 23327689.

Зареєстровано 22.04.97 р. серія ХК № 457 Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано  23.11.2010 р. серія КВ №17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р.

Видання представлено в
бібліотеці Вернадського

Видання індексується
Google Scholar 

Яндекс.Метрика

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ І ДИЗАЙНІ"

 Шановні колеги!

Запрошуємо студентів, аспірантів, викладачів Вашого вищого навчального закладу прийняти участь у 

ІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ І ДИЗАЙНІ"

конференція відбудеться: 12‒13 квітня 2018 року

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 
  • Ерго-дизайн як засіб гуманізації архітектурного середовища в контексті європейської інтеграції;
  • Інноваційний підхід у формуванні сучасної архітектури та урбан;
  • Новітні будівельні матеріали та сучасні нанотехнології в архітектурі та дизайну;
  • Промислова архітектура та дизайн будівельних систем в контексті відтворення наукового потенціалу;
  • Інноваційнітехнології в архітектурній археології, музеєфікації і реставрації пам'яток

     

 
12 квітня
9.00-10.00 Реєстрація учасників конференції
10.00-10.10 Відкриття конференції (зала
засідань Вченої ради, ауд. 204, ХНУБА)
10.10–11.30 Пленарне засідання
11.30-12.00 Кофе-брейк
12.00–13.30 Пленарне засідання
14.00-16.00 Круглий стіл.
13 квітня
10.00–14.00 Засідання секцій
14.30 Підведення підсумків конференції
 
Голова оргкомітету: 

Гончаренко Дмитро Федорович – д.т.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ХНУБА; 

Співголови оргкомітету: 

Мироненко Віктор Павлович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Сопов Віктор Петрович - д.т.н., проф. ХНУБА, Україна.

Члени оргкомітету:
 

Буряк Олександр Петрович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Гончар Олена Валентинівна - д-р пед. наук, проф. ХДАДМ, Україна;
Ізбаш Михайло Юрійович – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Кондращенко Валерій Іванович - д.т.н., проф. Російський університет транспорту, м. Москва, РФ;
Костюк Тетяна Олександрівна - д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Кравець Володимир Йосипович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Милецька Мальгожата - д-р арх., проф. Університету природничих наук м. Люблін, Польща;
Морозова Олена Борисівна - д-р арх., проф. Білоруського національного технічного університету, м. Мінськ, Білорусь;
Солобай Петро Андрійович – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Ушеров-Маршак Олександр Володимирович - д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Фішер Ханс-Бертрам - д-р інж. Бау-Хаус університету, м. Веймар, Німеччина;
Фоменко Оксана Олексіївна – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Чак Марек - д.т.н., проф. Вармінсько-Мазурського університету м. Ольштин, Польща;
Черкасова Катерина Тимофіївна - д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Черкес Богдан Степанович - д-р арх., проф. НУ «Львівська політехніка», Україна;
Шило Олександр Всеволодович – д. мист., проф. ХНУБА, Україна.
 
Для участі в конференції та опублікування доповіді необхідно на електронну адресу оргкомітету конференції tsmi@ukr.net  надіслати до 30 березня 2018 року.

заявку на участь у конференції (згідно поданої форми);

тези доповіді;

доповідь в електронному вигляді;

копію квитанції/платіжного доручення про сплату організаційного внеску.

Матеріали, надіслані після 30 березня 2018 року. розглядатись оргкомітетом не будуть, оргвнесок не повертається.
 

максимальний обсяг – 7 сторинок А4;

MS Word Times New Roman;

поля – всі поля 20 мм;

міжрядковий інтервал – одинарний.

Правила оформлення доповіді:

перший рядок - науковий ступінь, вчене звання, прізвище автора та ініціали (Times New Roman 14 жирно);

наступний рядок – повна назва організації (Times New Roman 12 курсив);

через один рядок – заголовок великими буквами (Times New Roman 14 жирно);

через один рядок – текст: проблема, актуальність, новизна, основний розділ, результати досліджень, висновки;

перелік посилань (Times New Roman 14);

назва файлу – це номер секції та прізвище автора (наприклад, 2-Bondarenko.doc)

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК СКЛАДАЄ 300 грн.
В оплату входить публікація тезісів конференції, сертифікат учасника і один екземпляр книги.
За матеріалами конференції буде видана колективна монографія, за бажанням авторів доповідь може бути опублікована у «Науковому віснику будівництва» (вартість 1 сторінки - 50 грн.).

Новини