(3)85/2016. С. 44-48

Матвєєв В.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ СЛІПИХ ТА СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ).// НВБ. - 2016. - №3 (85). – С. 44-48.

У даній статті були розглянуті історичні передумови формування установ для сліпих і слабозорих дітей в Україні і зокрема в м. Харкові. Проаналізовано харківські школи-інтернати для сліпих і слабозорих дітей, їх устрій і особливості формування архітектурного середовища. Розглянуто основні проблеми спеціалізованих установ для сліпих і слабозорих дітей на прикладі харківських шкіл-інтернатів для сліпих та слабозорих дітей.

Ключові слова: сліпі і слабозорі люди, спеціалізовані школи-інтернати для дітей із порушеннями зору.

Matvieiev V.V. PROBLEMS OF FORMATION OF THE ARCHITEC-TURAL ENVIRONMENT OF THE SPECIALIZED AGENCIES (FOR EXAMPLE, THE KHARKIV BOARDING SCHOOLS FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED CHILDREN). // НВБ. - 2016. - №3 (85). – Р. 44-48.

This article reviewed the historical background of the formation of institutions for the blind and visually impaired children in Ukraine and in particular in the city of Kharkiv. Analyzed Kharkov schools for the blind and visually impaired children, their structure and characteristics of the formation of the architectural environment. The main problems of the specialized institutions for the blind and visually impaired children by the example of Kharkov schools for the blind and visually impaired children.

Keywords: blind and visually impaired people, specialized schools for children with visual impairments.

Матвеев В.В. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКИХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ). // НВБ. - 2016. - №3 (85). – С. 44-48.

В данной статье были рассмотрены исторические предпосылки формирования учреждений для слепых и слабовидящих детей в Украине и в частности в г. Харькове. Проанализированы харьковские школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей, их устройство и особенности формирования архитектурной среды. Рассмотрены основные проблемы специализированных учреждений для слепых и слабовидящих детей на примере харьковских школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей.

Ключевые слова: слепые и слабовидящие люди, специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями зрения.

1. Полякова О. Офіційний лист-відповідь Міністерства Соціальної політики України від 08.06.2016 №179/19/71-16 про результати розгляду інформаційного запиту Матвєєва В.В. щодо статистики стосовно кількості осіб із порушеннями зору в Україні.
2. Васин С.А. Об истории образования слепых / Персональный сайт [интернет-ресурс] / Режим доступа: http://vasin.net.ua/IT/01_Blind_Edu.htm.
3. Официальный сайт Харьковского специального учебно-воспитательного комплекса имени В.Г. Короленко для детей с нарушением зрения [интернет-ресурс]: http://www.kharkov.info/place/3625/site.
4. Тихомирова Т.В.: дома на Сумской / статья [интернет-ресурс]: Режим доступа: http://ngeorgij.livejournal.com/62913.html .
5. О народном образовании в дореволюционном Харькове / статья [интернет-ресурс] / Режим доступа: http://ngeorgij.livejournal.com/1966.html.
6. Ясиевич В.Е. Архитектура Украины на рубеже 19-20 веков / В.Е. Ясиевич. — Киев: Будівельник, 1988. — 184 с.: ил. — ISBN 5-7705-0088-3: 3-60.
7. Официальный сайт Харьковской специальной образовательной школы-интерната I-III ступеней № 12 [интернет-ресурс] / Режим доступа: http://internat12.edu.kh.ua/ru/.