(3)85/2016. С. 242-245

Захаров Д.С., Палант О.В., Толмачов Д.С., Усік П.С. КОНСТРУКЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ ПРИ МОНОЛІТНІЙ ПІДРЕЙКОВІЙ ОСНОВІ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ. // НВБ. - 2016. - 3 (85). - С. 242-245.  

При будівництві та реконструкції рейкових доріг, а також при влаштуванні переїздів в місцях перетину трамвайної колії з проїжджою частиною автомобільних доріг виникає потреба в облаштуванні деформаційних швів підрейкових основ з монолітного залізобетону, що дає можливість знизити внутрішні перенапруження в бетонних елементах монолітних підрейкових основ трамвайних та залізничних колій, попередити в них тріщиноутворення та надмірні деформації. Це подовжить термін їх безпечної експлуатації, підвищить безпеку дорожнього руху.

Ключові слова: рейкові дороги, трамвайні та залізничні колії, деформаційні шви .

Zakharov D.S., Palant O.V., Tolmachov D.S., Usyk P.S. CONSTRUCTION OF EXPANSION JOINTS AT MONOLITHIC UNDERRAIL TRAM TRACK BASE. // NVB. - 2016. - 3 (85). - Р. 242-245.

During the construction and reconstruction of rail roads, during the placemaking of crossings in areas where tram tracks cross the carriage-way there is a need in expansion temperature joints in underrail base, made of monolithic reinforced concrete. It helps to reduce the internal overstrain in the monolithic concrete elements of tram and railway tracks underrail base, to prevent the occurrence of cracks or excessive deformation, what would prolong their safe operation, increase road safety.

Keywords: rail roads, tram and railway tracks, expansion joints.

Захаров Д.С., Палант Е.В., Толмачев Д.С., Усик П.С. КОНСТРУКЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ПРИ МОНОЛИТНОЙ ПОДРЕЛЬСОВОЙ ОСНОВЕ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ. // НВБ. - 2016. - 3 (85). - С. 242-245.

При строительстве и реконструкции рельсовых дорог, при обустройстве переездов в местах пересечения трамвайных путей с проезжей частью автомобильных дорог возникает необходимость в деформационных температурных швах в подрельсовых основаниях, изготовленных из монолитного железобетона. Это дает возможность снизить внутренние перенапряжения в бетонных элементах монолитных подрельсовых оснований трамвайных и железнодорожных путей, предупредить возникновение трещин и чрезмерной деформации, что продлит срок их безопасной эксплуатации, повысит безопасность дорожного движения.

Ключевые слова: рельсовые дороги, трамвайные и железнодорожные пути, деформационные швы .


1. Патент EP2294262B1. Method for installation of an embedded rail system.
2. Патент ES2072205A2. Tramway or railway with continuous support on elastomer and rein-forced concrete platform.
3. Патент DE102008044663A1. Schalldämmvor-richtung .
4. Патент EP1956143A2. Schienen umkleidungs system für eine Schiene, insbesondere Straßenbahnschiene
5. Патент EP2295635A2. Schienenlagerung mit Deckkörpern für flexible Bustrasse und Verfahren zur deren Herstellung
6. Патент WO2007147581A2. Kontinuierliche elastische schienenlagerung
7. ДБН В 2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування. Режим доступу http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-370  
8. СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии. Режим доступу http://dbn.at.ua/index/0-40.
9. Перестюк В.В. Огляд конструктивних особливостей та умов експлуатації залізобетонних конструкцій підрейкових основ залізниць / В.В. Перестюк, Т. Шуба, В. Чистяк, А.А. Плугін // Обрані праці 4-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ,2013. – Вип. 138. – С. 56-65.
10. Даніленко Е.І. Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахкнки, взаємодія з рузомим складом: підручник для внз у 2 т. / Е.І. Даниленко. - К.: Інпрес, 2010. – Т. 1. – 528 с.
11. Вуйчук И. Современные конструкции безбалластного полотна как решение эксплуатационных проблем рельсовых дорог / И. Вуйчук // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті. Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 109. – С. 93-113.
12. Tines Capital Group Офіційний сайт / www.tinescg.com.