Зареєстровано 22.04.97 р. серія ХК № 457 Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано  23.11.2010 р. серія КВ №17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р.

Ліцензія Creative Commons” style=
Цей твір ліцензовано на умовах
Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна

Видання представлено в
бібліотеці Вернадського

Видання індексується
Google Scholar 

Яндекс.Метрика

Редакційна колегія:


Гончаренко Дмитро Федорович

Головний редактор


Гончаренко Дмитро Федорович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, голова Харківського обласного територіального відділення Академії будівництва України, автор 348 публікацій, в тому числі 20 монографій та навчальних посібників, 12 авторських свідоцтв і патентів. Під його керівництвом захищено 38 кандидатських та 4 докторських дисертації.

Гончаренко Д.Ф. є членом наукової ради Міністерства освіти і науки України і головою секції за фаховим напрямком «Технологія будівництва, дизайн, архітектура» Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Протягом багатьох років був членом Атестаційної колегії МОН України, заступником голови експертної ради ВАК України з будівництва, архітектури та геодезії. Є головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій, членом редакцій декількох вітчизняних наукових фахових журналів, а також за кордоном: «World Journal of Engineering» (China, Canada), «MOTROL Commission of Motorization and Energetics in Agriculture» (Lublin, Poland).


Сопов Віктор Петрович

Відповідальний редактор


Сопов Віктор Петрович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, автор 149 публікацій, в тому числі 4 навчальних посібника, 2 патентів, 1 Держстандарту України. Під його керівництвом захищено 2 кандидати наук, він є членом 2 спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

 

 

 


Болотських Микола Степанович

Болотських Микола Степанович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Академії будівництва України, автор 240 публікацій, в тому числі 26 монографій та навчальних посібників, 48 авторських свідоцтв і патентів. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертації.

 

 

  

 

 


 

Епоян Степан Михайлович

Епоян Степан Михайлович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії будівництва України та Інженерної академії України, дійсний член Люблінського відділення Польської академії наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи (МАНЕБ). Епоян С.М. є автором понад 500 публікацій, у тому числі: 15 навчальних посібників, 4 довідника, 2 монографії, 32 винаходів СРСР, України та Російської Федерації, підготував 13 кандидатів технічних наук та 1 доктора наук.

  

 

 

 


Ємельянова Інга Анатоліївна

Ємельянова Інга Анатоліївна

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України та дійсний член Російської Академії проблем якості, автор та співавтор 10 технічних книг та монографій, більше 500 науково-технічних статей та 40 авторських свідоцтв СРСР і патентів України.

Під керівництвом Ємельянової І.А. захищено 15 кандидатських та 1 докторська дисертація.

 

 

 

 


Ємельянова Інга Анатоліївна

Дубинський Володимир Петрович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Завідувач кафедри архітектурного проектування Харківського Національного університету будівництва та архітектури, доктор архітектури, професор, Дійсний член (Академік) Української Академії архітектури, член Національної Спілки архітекторів України/

Aвтор 60 публікацій в тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН України та 1 монографія.

Під його керівництвом захищено 3 кандидати наук.

 

  

 

 


Карагяур Андрій Степанович

Карагяур Андрій Степанович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки ХНУБА, начальник науково-дослідного сектору, лауреат премії Президента України для молодих вчених (2011 р.), автор більше 100 друкованих робіт, з яких 6 ‒ у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 1 монографії, 1 навчального посібника. Він співавтор 6 патентів України, під його керівництвом захищено 2 кандидатських дисертаційних роботи за спеціальністю «водопостачання, каналізація».

   

 

 

 

 

 


Ян Малолепши

 Ян Малолепши,

(Краківська гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця, Польща)

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії кераміки Польщі, член Комітету будівельних матеріалів, інженерних цивільних наук, член міжнародної спілки екологічних і технічних відходів з альтернативних матеріалів (Нідерланди), голова Вченої ради інституту кераміки та будівельних матеріалів, член редакційної колегії журналу «Cement, Wapno, Beton», почесний професор Харківського національного університету будівництва та архітектури, автор 300 публікацій, в тому числі 11 монографій, керівник близько 90 кандидатських дисертацій і 3 докторських.

  

 

 

 


Мироненко Віктор Павлович

Мироненко Віктор Павлович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доктор архітектури, професор, декан архітектурного факультету, автор 285 публікацій, в тому числі 25 монографій та 4 навчальних посібника. Під його керівництвом захищено 30 кандидатських та 8 докторських дисертації.

 

 

 

 

 

 


Миломир Гашек

Миломир Гашек

( Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, University of Kragujevac - Serbia )

Заведующий Кафедрой строительные и подьемно-транспортные машинны. Главный редактор национального научного журнала IMK-14 Research and Development in Heavy Machinery (ISSN 0354-6829). Автор 150 научных работ, 3 учебника, наставник 20 кандидатских диссертаций и 5 докторских диссертаций, разработаны и внедрены более 30 проектных решений. 

 

 

  

 

 


Редько Олександр Федорович

Редько Олександр Федорович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, автор понад 200 публікацій, у тому числі: 35 винаходів, підготував 25 кандидатів технічних наук та 3 доктора наук.

 

 

 

 

 

 


Ханс-Бертрам Фішер

Ханс-Бертрам Фішер

(Баухаус Університет м. Веймар, Німеччина)

Доктор-інженер, заступник завідувача кафедрою «Будівельні матеріали», секретар Міжнародної конференції по будівельним матеріалам (IBAUSIL), іноземний член «Будівельної академії України», почесний професор Київського національного університету будівництва і архітектури, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Ташкентського інституту архітектури та будівництва, Харківського національного університету будівництва і архітектури, Українського державного університету залізнодорожного транспорту, «почесний доктор» Бєлгородського державного технологічного університету, автор близько 240 публікацій.

 

 

 

 


 Блинова Марина Юрійовна

Блинова Марія Юрійовна

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

 

Доктор архітектури, доцент, працює на посаді професора кафедри дизайну архітектурного середовища, автор більш ніж 50 наукових публікацій, примала участь у понад 40 наукових конференціях міжнародного та національного рівня, постійний учасник та організатор різних заходів з міжнародного співробітництва. 

  

 

 


 

Черкасова Катерина Тимофіївна

Черкасова Катерина Тимофіївна

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доктор архітектури, професор, завідувач кафедри реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів, є дійсним членом міжнародної організації з питань пам'ятників і визначних місць; член Національної спілки архітекторів України з 2012 р.; входить до складу координаційної ради з охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. Автор монографії «Архітектурна культура регіону», 70-ти наукових статей і публікацій у відкритій пресі.

  

 

 

 

 


Шумаков Ігор Валентинович

Шумаков Ігор Валентинович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології будівельного виробництва, дійсний член Академії будівництва України, автор 110 публікацій, серед яких 2 монографії, 17 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації. Член 2 спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

 

 

  

 

 


Шмуклер Валерій Семенович

Шмуклер Валерій Семенович

(Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова)

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, член міжнародного наукового товариства ACI-international (Американський інститут бетону) США.

Опублікував чотири монографії та понад 150 наукових статей, автор 30 патентів різних країн. Підготував одного доктора і десять кандидатів наук.

 

  

 

 


Юрченко Валентина Олександрівна

Юрченко Валентина Олександрівна

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доктор технічних наук (кандидат біологічних наук), професор, дійсний член Академії будівництва України, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології ХНУБА, автор більше 470 друкованих робіт, з яких 18 робіт в виданнях, що входять до наукометричних баз данних, 5 монографій, 4 учбових посібника. Вона співавтор 17 авторських свідоцтв та патентів України. Під її науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертаційних робіт за спеціальностями "екологічна безпека" і "водопостачання та каналізація".

   

 

 

 

 


Юрченко Валентина Олександрівна

Самородов Олександр Віталійович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Професор, завідувач кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд ХНУБА, доктор технічних наук (спеціальність 05.23.02 ‒ основи і фундаменти).

Має понад 100 друкованих праць, серед яких 2 монографії, 10 патентів України на винахід, 1 державний нормативний документ (ДБН). 10-ть наукових праць входять до наукометричних міжнародних баз Scopus і Web of Science. Під його керівництвом захищено 5-ть кандидатів наук. Є експертом секції за фаховим напрямом Наукової ради Міністерства освіти і науки (МОН) України «Технології будівництва, дизайн, архітектура», членом спеціалізованої вченої ради Д 44.052.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій при Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», членом міжнародної професійної організації з геотехніки та фундаментобудування ISSMGE (Велика Британія, м. Лондон), членом Президії та головою Харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування» (Україна, м. Київ).

    

 


Ейдумова Тамара Ісаківна

Технічний секретар

Ейдумова Тамара Ісаківна

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Старший науковий співробітник, керівник патентної служби Харківського національного університету будівництва та архітектури

 

 

 

 

  


Качоманова Марія Павлівна

Адміністратор сайту збірника

Бредіхін Володимир Михайлович

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки.

bredixinv@gmail.com 

 

 

 

  


Буцька Лариса Миколаївна

Технічний редактор

Буцька Лариса Миколаївна

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Кандидат технічних наук, доцент кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів.

 

 

 

 

 


 

Буцька Лариса Миколаївна

Технічний редактор

Лебедєва Олена Сергіївна

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології ХНУБА, кандидат технічних наук (спеціальність 21.06.01 – Екологічна безпека).

 

 

 

 

 


Жмурук Любов Миколаївна

Секретар

Жмурук Любов Миколаївна

(Харківський національний університет будівництва та архітектури)

 Інженер науково-дослідного сектору