УВАГА!!!

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РОЗРАХУНКОМ ВАРТОСТІ

Мінімальна кількість сторінок у статті 7 з анотаціями

Вартість 1 сторінки А4 (50 грн.)

Доплата 100 грн. на 1 статтю за індекс DOI

Оплата на  р/р  UA 033003460000026000023010301  в АТ «Альфа-Банк», МФО 300346 м. Київ, ОКПО 23327689.

Зареєстровано 22.04.97 р. серія ХК № 457 Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано  23.11.2010 р. серія КВ №17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р.

Ліцензія Creative Commons” style=
Цей твір ліцензовано на умовах
Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна

Видання представлено в
бібліотеці Вернадського

Видання індексується
Google Scholar 

Яндекс.Метрика

УВАГА АВТОРАМ СТАТЕЙ!

АВТОР ВІДПОВІДАЄ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ В СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ.

  УСІ АВТОРИ СТАТЕЙ ПОВИННІ ОБОВ'ЯЗКОВО НАДІСЛАТИ АВТОРСЬКУ ДОВІДКУ З НАСТУПНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:

  АВТОРСЬКА ДОВІДКА:

прізвище, ім'я, по батькові автора повністю;

місце роботи;

займана посада;

науковий ступінь;

робоча адреса - індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;

домашня адреса - індекс, вулиця, номер будинку й квартири, місто, країна;

контактні телефони (мобільний телефон).

обов'язково вкажіть номер телефону!;

електронна адреса.

Процедура рецензування

Рецензирование проводится публично. Автору и всем интересующимся предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии на статью. При отрицательной рецензии автору по электронной почте направляется мотивированный отказ, сама рецензия и, возможно, рекомендации для переработки статьи.

В случае выявления в тексте плагиата статья отклоняется без права ее дальнейшей переработки или доработки.

Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, автору направляется текст рецензии с предложением учесть указанные замечания при подготовке нового варианта статьи или аргументированно (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно направляется на рецензирование. 

Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению в прежнем виде не принимается. Статья, отклоненная рецензентом и редколлегией, может быть вновь рассмотрена лишь в случае ее существенной переработки автором на правах вновь поступившей в Журнал.

Рецензирование проводится в срок, обеспечивающий максимально оперативную публикацию статьи.

Для контактов с редакцией необходимо указать почтовый или электронный адрес, номер телефона.

Оплата за публикацию осуществляется из расчета стоимости 1 страницы А4 (50 грн.) на р/р UA 033003460000026000023010301 МФО 300346 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ЄДРПОУ 23327689.